1 » Polityka prywatności2
 • Stelart Jacek Zbaraszewski
  ul. Mechaników 39
  65-119 Zielona Góra
  NIP 9271263070

  Punkty współpracujące:
  ul. Świętojańska 1/3, 65-089 Zielona Góra
  ul. Rydygiera 13, 50-248 Wrocław
  NIP: 9271263070
 • E-mail:1.j.zbaraszewski@gmail.com
 • Telefon662 244 104
 • Godziny działania sklepuPn - pt. w godz. 7:30 - 15:30 Serwis: tel. 662 244 104 w godz. 8:00 - 20:00

Polityka prywatnościPolityka Prywatności


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Sklepu i jakości obsługi.
 4. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji lub za pomocą telefonu lub poczty e-mail.
 6. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Sprzedający może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Sprzedający zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 10. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Sprzedający zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 12. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 13. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 14. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Sprzedający usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 

Pliki "Cookies"

Informujemy, że niniejsza witryna używa plików cookie.
Użytkownik korzystając z niniejszego sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookie przez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookie, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej lub zrezygnować z korzystania z niniejszego sklepu. W celu wyłączenia obsługi plików cookie należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanej przeglądarki.
Tożsamość użytkownika sklepu nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.
Pliki cookie w sklepie nie pobierają i nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika (w tym takich jak: imię, nazwisko, adres, itp.)
 

Co to są pliki cookies?

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego "cookie" oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o adresie IP użytkownika danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).
 

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania, koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp.
 

Jak to wygląda w praktyce?

Serwer, dzięki zapisywanym plikom cookies, może sprawdzić, czy z danego komputera oddany został głos w sondzie. Ponadto pliki cookies pozwalają na szybkie logowanie w naszym sklepie oraz na zapamiętywanie zawartości koszyka nawet po wyjściu ze sklepu. Cookies ułatwiają również dostosowanie ewentualnych reklam znajdujących się na stronie WWW tak, aby nie wyświetlały się wielokrotnie dla tego samego użytkownika.

Plików cookies A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j. używa w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego. Ponadto używa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Oprócz tego, możemy zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny. Pomoże to nam monitorować i sprawdzać działanie naszej Witryny. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google, Facebook, Twitter które zbierają dla nas potrzebne dane. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl